Menu

Ervaar jij veel stress tijdens jouw werk? Ben jij de regie kwijt geraakt?

Dan kunnen de 12 onderstaande tips jou helpen om duurzaam met jouw tijd en energie om te gaan. 

De 12 gouden tips

 1. Maak in overleg met je manager en/of projectleiders, collega’s een jaar-, maand- week- en dag planning waarin je gezamenlijk de prioriteiten (van jouw werkzaamheden) bepaalt. Vanuit deze gezamenlijke committent zal het gemakkelijker zijn collega’s aan te spreken als zijn over jouw grenzen gaan.
 2. Maak aan het begin van je werkdag een to-do list van werkzaamheden in volgorde van prioriteit met daarbij ook een inschatting van hoelang het gaat duren zodat je voor jezelf helder hebt welke verzoeken en vragen je wel of niet kunt beantwoorden.
 3. Eerst denken alvorens te reageren door bij jezelf bij alle afkomende verzoeken af te vragen:

Waarom ik? (Hoort dit verzoek tot jouw taakgebied?)

Waarom nu? (Alle verzoeken/vragen zijn urgent en dringend maar als je doorvraagt dan kan het in overleg bijna altijd ook op een ander moment)

Waarom zo? (Hierbij kun je onderhandelen over de werkwijze)

 1. Gebruik bij het onderhandelen proactief taalgebruik in plaats van reactief taalgebruik aangezien dat klantvriendelijker overkomt en de ander meer bereid is jouw grenzen te accepteren. Bijvoorbeeld: “Ik had je heel graag willen helpen maar gezien er nu andere prioriteiten zijn lukt dit nu niet maar morgen wel”.
 2. Wees flexibel in jouw onderhandeling over prioriteiten maar bewaak wel jouw grenzen door bij dwingende verzoeken, vragen of opdrachten (ze moeten van jouw manager) aan te geven dat je deze graag voor jouw manager wilt uitvoeren maar dat het gevolg dan wel is dat andere werkzaamheden blijven liggen. Je kunt vragen hoe je dit samen oplost maar je kunt ook de keuze bij jouw manager laten waarbij je wel jouw werktijden bewaakt.
 3. Bij doordrammers herhaaldelijk het woord “Nee” blijven herhalen (langspeelplaat)
 4. Houd 20% per dag vrij zodat je ook op onverwachte vragen en verzoeken kan anticiperen.
 5. Voorkom een welles/nietes spelletje door te onderhandelen vanuit gezamenlijke belangen en te streven naar een win/win situatie.
 6. Denk tijdens de onderhandeling in mogelijkheden in plaats onmogelijkheden. De gedachten: “Het lukt mij” en “We komen hier samen uit” kunnen hierbij helpen in plaats van de aannames: “Hier komen we nooit uit” of “Hij wil toch altijd zijn gelijk halen” of “Dit kan ik toch niet”.
 7. Probeer tijdens de onderhandeling een rustige, positieve, en gelijkwaardige houding (door o.a. oogcontact, rechtop zitten, duidelijke stem, ondersteunende gebaren) aan te nemen om een underdog positie te voorkomen. Bij een underdog positie heb je de onderhandeling al verloren.
 8. Toon begrip als je een verzoek of vraag niet meteen kan inwilligen en denk mee over een alternatief. Bijvoorbeeld: “Ik vind het vervelend voor je dat ik je nu met deze vraag niet kan helpen, misschien is het een mogelijkheid om….”
 9. Ga bij weerstand van je onderhandelingspartner niet meteen in de aanval maar toon begrip voor zijn/haar gevoelens van teleurstelling, boosheid door deze aan te horen en te verwoorden. Als de onderhandelingspartner zich gehoord, erkend voelt in zijn teleurstelling, boosheid zal hij/zij meer bereid zijn tot onderhandeling.

 

Wil je de bovenstaande tips daadwerkelijk integreren in jouw leven en weer grip krijgen op jouw privé- en werkleven dan nodig ik jou graag uit voor de workshop: “Jouw werkdruk en stress de baas” op 11  december 2018 van 10.00-16.00 bij De Gasfabriek te Deventer.  

Meld je aan via: info@dekrachtvanoost.nl of neem contact met mij op: 06 53364785.

 

Sonja Hottenhuis

De Kracht Van Oost