Menu

Hoe werkt de MCA-methode

De MCA-methode is een laagdrempelig instrument en is bij uitstek geschikt voor het signaleren van loopbaanvraagstukken bij medewerkers. Het maakt inzichtelijk óf er stappen nodig zijn en welke dat zijn. De MCA-methode zet De Kracht Van Oost in voor individuele medewerkers en voor teams.

Digitale vragenlijst

Als eerste stap wordt een vragenlijst ingevuld. Op basis van de antwoorden kunnen wij passende interventies aanbieden.

Rapportage

Door het invullen van de digitale vragenlijst wordt bijvoorbeeld inzichtelijk of iemand zichzelf een bevlogen medewerker vindt. Ook geeft hij antwoord op de vraag waar hij staat qua ontwikkeling. Verder geeft hij aan wat hem energie geeft. Deze en nog meer vragen verwerken wij in een overzichtelijke rapportage. In het rapport staat onder andere informatie over mate van bevlogenheid, persoonlijke flexibiliteit, werkvermogen, balans tussen werk en privé, en ontwikkeling.

Bevlogenheid

Wat is bevlogenheid? Medewerkers die bevlogen zijn, krijgen energie van hun werk. Ze zijn toegewijd, betrokken en kunnen volledig opgaan in hun werk. Het is dus een mentale toestand en geen persoonlijkheidseigenschap die iemand wel of niet bezit. Meestal is de mate van bevlogenheid gekoppeld aan een taak of een onderwerp die iemands interesse heeft.

Persoonlijke flexibiliteit

Wat is persoonlijke flexibiliteit? Dat is het vermogen van mensen om met grote uitdagingen en veranderingen in hun leven om te gaan. Persoonlijke flexibiliteit is een belangrijke eigenschap bij het succesvol implementeren van duurzame inzetbaarheid. Komt uit de rapportage dat mensen minder flexibel zijn, dan geven wij ze in het coachtraject ontwikkeltips mee.

Werkvermogen en balans

Tijdens de MCA-methode komt ook de werk-privébalans aan bod. Als deze verbeterd wordt, kan dat voor mensen van grote invloed zijn op hun duurzame inzetbaarheid. De deelnemer krijgt bovendien inzicht in zijn werkvermogen en we geven hem tips hoe hij die kan verbeteren.

Wat levert de MCA methode op?

De MCA-methode geeft inzicht in de eigen employability. Dat is niet het enige; iemand krijgt ook concrete handvatten om zijn employability te verbeteren. Het besef ontstaat dat hij de regie heeft en eigenaarschap heeft over leven en werk. Hij gaat zelf aan de slag en soms heeft hij daar de hulp van de organisatie voor nodig.

Mooie resultaten

Wij zijn enthousiast over de mogelijkheden die de MCA-methode ons en onze klanten biedt. Het is een uitstekend instrument om de implementatie van duurzame inzetbaarheid een boost te geven.

Meer weten over de mogelijkheden voor jou of jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. Mail of bel ons rechtstreeks op: 06 – 40 23 36 06 (Corine Bos) of 06 – 53 36 47 85 (Sonja Hottenhuis)