Menu

Workshop Duurzame Inzetbaarheid

Ben je boven de 50 en wil je zoveel mogelijk uit jouw leven halen? Dan is onze workshop Duurzame Inzetbaarheid iets voor jou. In deze workshop kijk je met leeftijdgenoten naar de voordelen van deze levensfase. Ook onderzoek je op welke wijze jij jouw waarden, drijfveren en kwaliteiten als 50-plusser optimaal in kunt zetten. Dit zodat je met veel plezier en energie jouw werk- en privéleven kunt vormgeven.

Is de Workshop Duurzame Inzetbaarheid iets voor jou?

Jouw vraag

 • Wil jij je weten waar jouw kracht ligt in je huidige loopbaan?
 • Heb je vragen hoe om te gaan met een veranderende werkomgeving?
 • Heb je een vraag op het gebied van je eigen persoonlijke ontwikkeling?
 • Wil je inzicht in jouw eigen duurzame inzetbaarheid?
 • Wil je jouw vitaliteit en je werkplezier vergroten?
 • Wil je jouw wendbaarheid en inzetbaarheid m.b.t. je huidige loopbaan vergroten?

Jouw resultaat

 • Meer werkplezier en vitaliteit
 • Je hebt meer ontspanning en balans in werk- en privé.
 • Meer optimaal benutten van jouw werk- en levenservaringen en capaciteiten
 • Meer inzicht in jouw waarden, drijfveren, passies en talenten
 • Beter en flexibel inspelen op veranderingen binnen jouw werkomgeving en daardoor beter inzetbaar
 • Inzicht in nieuwe mogelijkheden en kansen om jouw ambities vorm te geven
 • Meer regie over jouw huidige loopbaan


Voor wie is deze workshop geschikt?

De workshop Duurzame Inzetbaarheid is voor iedereen die rond de 50 of ouder is en graag met veel plezier en vitaliteit vanuit zijn eigen persoonlijke kracht zijn leven wilt leiden. Om voldoende persoonlijke aandacht te kunnen geven zal de deelnemersgroep uit maximaal 8 deelnemers bestaan.

Workshop Duurzame Inzetbaarheid

Direct aanmelden

 

Het programma van onze Workshop Duurzame Inzetbaarheid

Voorbereiding

 • Digitale intake
 • Invullen test van Thomas Killman, conflicthanteringstest
 • Invullen communicatiestijlentest

 

Dag 1: De voordelen van 50+

 • Kennismaking en doornemen persoonlijke leerwensen
 • Kenmerken en voordelen levensfase 50+
 • De betekenis van ouder worden zowel in werk als privé
 • Vooroordelen over oudere medewerkers
 • Inzicht in jouw positieve leefstijl en inzicht in wat jezelf kunt doen om daar verandering in aan te brengen.
 • Inzicht in jouw communicatiestijl(en) en hoe je die effectief kunt inzetten.
 • Maken actieplan voor integratie geleerde
 • Formuleren voornemens voor komende tijd

 

Dag 2: Balans in werk- en privé

 • Bespreken actieplan en voornemens
 • Inzicht in jouw 50+ stressoren en hoe hiermee om te gaan
 • Hoe evenwicht te krijgen in jouw energiegevers/energievreters
 • Inzicht in belemmerende overtuigingen als 50 plusser en hoe om te buigen naar helpende overtuigingen
 • Inzicht in jouw conflictstijl(en) en het effect daarvan op hoe je omgaan met tegengestelde belangen en meningen
 • Omgaan met weerstand
 • Effectief kunnen onderhandelen over verschillende prioriteiten
 • Hoe proactief omgaan met veranderingen binnen jouw werk- en privéleven
 • Bijstellen persoonlijk actieplan en formuleren voornemens

 

Dag 3: Vormgeven van jouw toekomst als 50+ (met in de middag een trainingsacteur)

 • Bespreken actieplan en voornemens
 • Inzicht in welke waarden voor jou als 50+ belangrijk zijn en hoe je daarna kunt leven
 • Inzicht in jouw 50+ kwaliteiten en hoe je die optimaal in kunt zetten
 • Inzicht in jouw ambities, kernwaarden en drijfveren en hoe je die binnen jouw huidige of toekomstige loopbaan kunt vormgeven
 • Versterken persoonlijke vaardigheden (met trainingsacteur) zoals grenzen stellen, onderhandelen, assertief optreden, flexibel omgaan met veranderingen, hoe te netwerken etc. die nodig zijn voor jouw persoonlijke kracht en weerbaarheid
 • Formuleren actie- netwerkplan om jouw ambities vorm te geven
 • Evaluatie

 

Visie en werkwijze van De Kracht Van Oost

 • Tijdens de workshop duurzame inzetbaarheid wordt gewerkt vanuit de 3 invalshoeken: Persoonlijkheid, de Professional, rol en positie van de medewerker in organisatorische context.
 • Leren van de eigen praktijk: De eigen praktijksituaties van de deelnemers dienen als casuïstiek voor het leren. De inhoud van de workshop wordt voor een belangrijk deel bepaald door de praktijkinbreng van de deelnemers. Er is tevens volop gelegenheid om eigen lastige praktijksituaties te oefenen door middel van rollenspelen.
 • Actief leren in het “hier en nu”. De ervaringen en situaties die zich voordoen tijdens de workshop worden gebruikt om te leren, met een focus op actie-, experimenteel en ervaringsgericht leren.
 • Interactief en creatief: Tijdens de workshop wordt door diverse interactieve en creatieve werkvormen het individuele leerproces van de deelnemer en het van en aan elkaar leren gestimuleerd.
 • Deelnemers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Zij dienen persoonlijk leiderschap te tonen ten aanzien het eigen leerproces en dat van de groepsgenoten. Sturen op zelfsturing.
 • Als adviseur/coaches van De Kracht Van Oost weten we een prettige en veilige sfeer te creëren waardoor deelnemers zich kwetsbaar durven op te stellen. We kunnen snel schakelen, komen snel tot de kern en weten goed aan te sluiten bij de leerbehoeften van de deelnemers. Door onze vriendelijke doch directieve aanpak weet we mensen in beweging te krijgen om zelf de regie te nemen en meer vanuit hun eigen persoonlijke kracht te handelen.

Ben je geïnteresseerd in deze workshop duurzame inzetbaarheid of wil je nog meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.

Direct aanmelden